Mark van Overeem

Mark van Overeem
1970
Houten

Mark van Overeem Is gefascineerd door hoe wij waarnemen en hoe daardoor ons beeld op de visuele of maatschappelijke wereld om ons heen wordt beïnvloed. Daartoe ontleedt en herdefinieert hij de fysieke en mentale ruimte door middel van verschillende technieken (schilderkunst, fotografie, installatie). Zo creëert hij een desoriënterende ervaring voor de toeschouwer.

 Mark van Overeem studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij exposeerde onder meer bij Heden in Den Haag (2008), AKKUH in Hengelo (2009), Galerie Marion de Cannière in Antwerpen (2011), het Mondriaanhuis in Amersfoort (2011), Stedelijk Museum Zwolle (2012), Kunstruimte 09 Groningen (2012), De Vishal Haarlem 2012). In 2015 bouwde hij In het GEM, Den Haag, de interactieve installatie “A Wish in Return”, gebaseerd op een verblijf in Israel. Werk van Van Overeem bevindt zich in vele particuliere collecties en in bedrijfscollecties van het ABP, AKZO-NOBEL, Houthoff Buruma, Aegon en de Verbeke Foundation (B).

Via de webwinkel is zijn werk “In one hour” beschikbaar, een foto gebaseerd op de ruimtevullende, site-specifieke installatie die hij in 2013 bouwde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie.