Disclaimer

galeriewit.nl is de website van Galerie Wit te Wageningen.

galeriewit.nl streeft naar correcte en actuele informatie via haar website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wijzigingen in tentoonstellingsdata e.d. kunnen niet altijd tijdig worden verwerkt. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt galeriewit.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover galeriewit.nl geen controle heeft.
Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van galeriewit.nl. galeriewit.nl kan de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers niet waarborgen. Tevens impliceert galeriewit.nl geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content en beeldmateriaal of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content en beeldmateriaal of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan galeriewit.nl te worden verzocht.

Copyright © www.galeriewit.nl / Galerie Wit, Wageningen – 2015
Website © Janot Laval Ontwerp, Den Haag – 2015